مواد پلاستیک در مقابل نور خورشید بسیار ضعیف می‌باشند. بر اثر تابش نور خورشید، زنجیره‌های پلیمر تخریب شده و خواص فیزیکی – مکانیکی آن به شدت افت می‌کند. جهت جلوگیری از تخریب پلیمرها و افزایش طول عمر آن‌ها در برابر نور خورشید از ترکیبات خاص تحت عنوان آنتی UV استفاده می‌شود. این مواد بر پایه‌های مختلف شیمیایی تولید شده و برای پلیمرهای مختلف و شرایط کاربرد متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربردها

  • فیلم‌های کشاورزی
  • لوله‌های پلیمری بخصوص لوله‌های مورد مصرف در کشاورزی که بیشتر در معرض مستقیم نور خورشید در زمین‌های کشاورزی می‌باشند
  • صنعت کفش
  • فوم‌های پلیمری
  • قطعات پلاستیکی خودرو
  • صنایع کابل سازی
    و در کلیه محصولات پلیمری که مصارف آن‌ها در معرض نور خورشید می‌باشد
کمک فرآیند

کمک فرآیند

مواد پلیمری از زنجیره‌های بسیار طولانی تشکیل می‌شوند و معمولاً دارای بخش‌های کریستالی و آمرف بوده و مانند مواد فلزی به صورت کامل مذاب نمی‌شوند، لذا هنگام فرآیندهای تولید و فرم دهی با توجه به ویسکوزیته مذاب بالا بسیار به سختی جریان می‌یابند و شکل دهی آن‌ها و حصول به سطوح صاف و براق مشکل...

آنتی اکسیدانت

آنتی اکسیدانت

مواد پلیمری در معرض حرارت که معمولاً در فرآیند شکل‌دهی و یا زمان کاربرد آن صورت می‌پذیرد، موجب تضعیف پلیمر و نهایتاً تخریب مواد پلیمری می‌گردد. این اتفاق موجب افت خواص مکانیکی، بعضاً خشکی و شکنندگی و در نهایت کاهش طول عمر پلیمر می‌گردد. مواد آنتی اکسیدانت در گریدهای مختلف برای پلیمرهای...

آنتی استاتیک

آنتی استاتیک

مواد پلاستیکی به عنوان عایق الکتریکی شناخته می‌شوند؛ لذا در انتقال الکتریسیته ساکن که معمولاً در تماس قطعات با یکدیگر ایجاد می‌شوند ضعیف میباشند. الکتریسیته ساکن ایجاد شده در فطعات پلاستیک موجب گرد گرفتن و آلوده شدن سطوح آن‌ها و همچنین ایجاد جرقه و آتش‌سوزی در قطعات مورد استفاده در صنایع...