کمک فرآیند

کمک فرآیند

مواد پلیمری از زنجیره‌های بسیار طولانی تشکیل می‌شوند و معمولاً دارای بخش‌های کریستالی و آمرف بوده و مانند مواد فلزی به صورت کامل مذاب نمی‌شوند، لذا هنگام فرآیندهای تولید و فرم دهی با توجه به ویسکوزیته مذاب بالا بسیار به سختی جریان می‌یابند و شکل دهی آن‌ها و حصول به...

آنتی UV

آنتی UV

مواد پلاستیک در مقابل نور خورشید بسیار ضعیف می‌باشند. بر اثر تابش نور خورشید، زنجیره‌های پلیمر تخریب شده و خواص فیزیکی – مکانیکی آن به شدت افت می‌کند. جهت جلوگیری از تخریب پلیمرها و افزایش طول عمر آن‌ها در برابر نور خورشید از ترکیبات خاص تحت عنوان آنتی UV استفاده...

آنتی اکسیدانت

آنتی اکسیدانت

مواد پلیمری در معرض حرارت که معمولاً در فرآیند شکل‌دهی و یا زمان کاربرد آن صورت می‌پذیرد، موجب تضعیف پلیمر و نهایتاً تخریب مواد پلیمری می‌گردد. این اتفاق موجب افت خواص مکانیکی، بعضاً خشکی و شکنندگی و در نهایت کاهش طول عمر پلیمر می‌گردد. مواد آنتی اکسیدانت در گریدهای...

آنتی استاتیک

آنتی استاتیک

مواد پلاستیکی به عنوان عایق الکتریکی شناخته می‌شوند؛ لذا در انتقال الکتریسیته ساکن که معمولاً در تماس قطعات با یکدیگر ایجاد می‌شوند ضعیف میباشند. الکتریسیته ساکن ایجاد شده در فطعات پلاستیک موجب گرد گرفتن و آلوده شدن سطوح آن‌ها و همچنین ایجاد جرقه و آتش‌سوزی در قطعات...

اپتیکال برایتنر

اپتیکال برایتنر

مواد پلاستیکی که درمعرض نور قرار دارند به مرور زمان یک ته رنگ زرد در آن‌ها بوجود می آید که جهت حذف این ویژگی از مواد شیمیایی با نام عمومی OB استفاده می‌گردد. این افزودنی که در حد بسیار محدود ( کمتر از یک درصد ) استفاده می‌شود، موجب افزایش سفیدی سطح، کارکرد بهتر پیگمنت...