آنتی استاتیک

Anti-Static

مواد پلاستیکی به عنوان عایق الکتریکی شناخته می‌شوند؛ لذا در انتقال الکتریسیته ساکن که معمولاً در تماس قطعات با یکدیگر ایجاد می‌شوند ضعیف میباشند. الکتریسیته ساکن ایجاد شده در فطعات پلاستیک موجب گرد گرفتن و آلوده شدن سطوح آن‌ها و همچنین ایجاد جرقه و آتش‌سوزی در قطعات مورد استفاده در صنایع پزشکی مانند تولید ماسک و لباس که ایجاد حساسیت می‌کنند، می‌شود.
جهت رفع این مشکل درصدی از مواد آنتی استاتیک اضافه می‌گردد که این مواد با مهاجرت به سطح قطعه ضریب انتقال الکتریکی آن را افزایش داده و تخلیه الکتریسیته ساکن را تسهیل می‌نماید.
کاربردها
فیلم‌های بسته بندی PP ، PP (BOPP) ، PET ، BOPET
صنعت گونی بافی
قطعات پزشکی
انواع قطعات پلاستیکی تزریقی و اکستروژن
فوم پلاستیک