اسید اگزالیک

Oxalic Acid

اگزالیک اسید یک ترکیب شیمیایی با شکل ظاهری بلورهای سفید می‌باشد. اسید اگزالیک یک ترکیب آلی با فرمول C2H2o4 است. این ماده یک جامد کریستالی بی‌رنگ با قابلیت حل‌شوندگی در آب است. این مواد معمولاً در دو گرید صنعتی و خوراکی تولید می‌گردند و به دلیل اسیدیته بالاتر نسبت به اسید استیک دارای کاربردهای گوناگونی می‌باشد. اسید اگزالیک عموماً به عنوان یک عامل احیا کننده و عموماً بصورت نمک فلزی اگزالات بخصوص اگزالات پتاسیم دارای کاربرد زیادی در صنایع سنگ دارند. اگزالات پتاسیم بصورت لقمه‌های ساب نهایی سنگ با واکنش با ترکیبات کلسیم موجود در سطح سنگ موجب براقیت سطح سنگ می‌گردد.

کاربردها

صنایع سنگ و لقمه سازی ساب سنگ
زنبور داری‌ها جهت گندزدایی بخصوص مقابله با کنه واروا
صنایع داروسازی
صنایع رنگ‌رزی پارچه جهت تثبیت کننده رنگ
کارواش خودرو جهت تمیز کننده موثر رینگ خودرو
مصارف عمومی مانند لکه زدایی روی سطوح چوب، پارچه، سنگ و …