کمک فرآیند

PPA

مواد پلیمری از زنجیره‌های بسیار طولانی تشکیل می‌شوند و معمولاً دارای بخش‌های کریستالی و آمرف بوده و مانند مواد فلزی به صورت کامل مذاب نمی‌شوند، لذا هنگام فرآیندهای تولید و فرم دهی با توجه به ویسکوزیته مذاب بالا بسیار به سختی جریان می‌یابند و شکل دهی آن‌ها و حصول به سطوح صاف و براق مشکل می‌باشد.
برای حل این مشکل از مواد افزودنی خاص بر پایه پلیمرهای فلوئور استفاده می‌شود. مصرف بسیار کم از این مواد ( در حدود 500PPM ) ضمن تسهیل فرآیندهای شکل دهی و کاهش مصرف برق موجب تولید محصول با سطح براق می‌گردد.
کاربردها
صنعت فیلم
صنعت لوله پلی‌اتیلن و پلی‌اتیلن کراسلینک شده
کامپاندهای مورد مصرف در صنعت کابل سازی
تولید آمیزه‌های خودرویی
صنایع بسته بندی